Ave Maria

Singel av Pekka Westerholm (2021)

På Mariadagen 2021 gav Pekka Westerholm ut singeln Ave Maria, med mig som solist.